Medlemsskab af byforeningen

Kontingentet er 160 kr. pr. husstand, og opkræves sammen med Bytrommens februar nummer.
Betales på reg.nr. 0649 kontonummer. 6494408440 (Nordea)

Beløbet kan betales med kontanter på generalforsamlingen.

Oplys dit navn og også gerne dit medlemsnummer.

Ønsker du at melde dig ind, så kan det ske ved at klikke her