Naturen
Allinge ligger sammen med Sandvig på nordspidsen af Bornholm, og den placering er for Danmark et geologisk enestående sted.
Her har har vi grundfjeldet lige under fødderne.
I det øvrige Danmark befinder grundfjeldet sig helt op til 6 km under jordoverfladen.
Klipperne består væsentligst af granit og gnejs.

Specielt omkring Allinge har vi Hammergranit og Vanggranit, der adskiller sig fra øens øvrige granitarter ved at være rødlige.
Lige uden for Allinge ligger Moseløkkens stenbrud og lidt længere mod vest Ringebakkerne med det store brud i Vang.

Vores kyster er klippekyster med dybe skår, klippesprækker og et væld af naturlige havne for småbåde.

Mellem klipperne, der strækker sig ud i Østersøen, har vi smukke sandstrande, der bruges flittigt af badende en stor del af året.

Sandvig byder på en bred sandstrand, der ligger i læ af Hammerknuden.
Sandkås lige syd for Allinge har en lille smuk sandstrand med lodrette klipper mod nord og lige midt i Allinge, hvor klippestien til Sandkås starter, ligger den lille velbesøgte Næs strand, også i læ for vestenvinden.
Stien, der starter ved Domen i Allinge, kan vi følge langs vandet helt til Tejn, vores nærmeste naboby mod syd. Vi har skov lige uden for døren.I forlængelse af Helleristningerne lige oven for byen kan man følge skoven helt til Hammershus eller videre sydpå til Vang.

Fra Sandvig kan man gå direkte op på Langebjerg med udsigt til hele Hammeren og derfra videre i skovene omkring Nordeuropas største borgruin, Hammershus.