De gamle jernbanespor
I begyndelsen af 1900-tallet oprettedes 3 jernbaneselskaber på Bornholm. Rønne-Nexø jernbanen, Rønne-Sandvig jernbanen og Åkirkeby-Gudhjem jernbanen.
I 1934 blev de omdannet til et selskab med navnet DBJ – De Bornholmske Jernbaner.


Fra 1913 til 1953 var der jernbane fra Rønne via Rø og Allinge til Sandvig.
Strækningen var 31,2 km, og togene transporterede personer mellem den nordlige del af øen og hovedbyen Rønne.

Det var et besværligt terræn at bygge jernbane i, og der blev hentet arbejdskraft i Polen.


Da bilerne i midten af 1900-tallet udkonkurrerede jernbanen, blev den nedlagt.
For Sandvigbanens vedkommende i 1953.
En del af dette spor er i dag en smuk rekreativ sti til vandrere og cyklister.

Læs eventuelt mere her eller besøg DBJ Museet – Jernbanen på Bornholm - på Ndr. Strandvej 8 i Nexø.