Allinge kirke
Allinge kirke er ikke en af de kendte bornholmske rundkirker, men den er alligevel interessant.

På den lille kirkegård op ad kirkens sydlige mur finder du en runesten, der stammer fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder.
Stenen er tidligst omtalt i Ole Worms ”Monumenta Danica”.

Den forsvandt på et tidspunkt og blev først fundet igen i 1876 i et gærde ved Nordre Skrubbegård.

Indskriften på stenen er: ”Brune og hans brødre lod (denne sten rejse) efter deres fader Thorlak og deres broder Esge”.
Ved kirkens nordvestlige hjørne sidder en engel.
En bronzeskulptur med navnet ”Metamorfose”.

Den er skabt af keramiker Arne Ranslet, der i en årrække indtil midt i 1990´erne boede udenfor Allinge.

Læs eventuelt mere om Allinge kirke her