Kaperne i Allinge
Kapervirksomheden under Englandskrigene (1801-1814) var et slags statskontrolleret sørøveri og havde karakter af guerillakrig til søs.
Et kaperskib og dets besætning opbragte fjendtlige skibe til danske havne, hvor særlige domstole afgjorde om skibet var en ”god prise”.
I bekræftende fald var skibet en lovlig kapring, og både fartøj og last kunne bortauktioneres til højest-bydende.
I 1800-tallet var Allinge hjemby for mange af øens kapere.
En af de kendte kapere var Johan N. Holm, der boede i Østergade 9 i Allinge.
Allingeboerne sejlede ud til forbipasserende skibe og foregav at ville handle. Herefter angreb de skibene og overtog dem.
Kaperlivet var nok livsfarligt, men gevinsten var så stor, at mange alligevel drog af sted.
Adskillige bornholmske kaperbåde blev opbragt af fjenden, og besætningerne måtte tilbringe resten af krigen i krigsfangenskab.
I nogle tilfælde i flere år. En oplevelse, de færreste kom fra med livet i behold.
Andre forliste og adskillige søfolk omkom.
Hvor mange bornholmske kapere, der døde i de år, hvor kaperiet stod på, vides ikke, men man regner med flere hundrede.
I perioden 1807-14 udstedte den danske konge omkring 600 kaperbreve til danske skibe, heraf 80 til bornholmerne og i nutidig værdi svarer det samlede udbytte af kapervirksomheden til ca. 1 milliard kroner, hvilket udgjorde en væsentlig saltvandsindsprøjtning til den skrantende danske økonomi.