Klassebilleder fra Sandvig Borgerskole

Allinge-Sandvig Byforening har mange klassebilleder, men vi mangler stadig nogle.
Her kan du se de billeder vi har - dog ikke med alle navne på.
Billederne er kun tilgængelige op til og med 1950 af hensyn til dataloven.

Klik på en klasse: