Medlemsskab af byforeningen

Kontingentet er 200 kr. pr. husstand, og opkræves sammen med Bytrommens februar nummer.
Betalingsfristen er 1. marts

Kontingentet kan indbetales på reg. 0649 kto. 6494408440 (Nordea), eller MobilePay på 47854.
Oplys dit navn og også gerne dit medlemsnummer ved indbetaling.

Ønsker du at melde dig ind, så kan det ske ved at klikke her

Den 25. maj 2018 trådte den nye EU dataforordning i kraft.
Se hvad det betyder for vore medlemmer ved at klikke her