Materialeregistrering

En kort orientering om registrering af arkivmateriale

Gruppeinddeling

Her kan du se, hvordan vi opdeler indsamlet materiale i forskellige undergrupper.
Det gør det nemmere for dig at spørge ind til de enkelte emner.
Vi vil måske oprette en database på et senere tidspunkt, hvor der bliver muligt at hente søgt materiale.

Vi har hovedgrupper nummereret fra 01. til 23.

Hver gruppe er derefter opdelt i undergrupper, detailgrupper og specifikt indhold.

Eksempel:

Brandberedskab hedder i sin fulde udstrækning:
02.01.01.01

02. Brandberedskab
01. Billeder
01. Kolonnen/CF
01 Assistancer
02 Bernstorff
03 Brande
04 Dagbog 1945
- - - - -
51 De frivillige

Sådan finder du for eksempel noget om "Kolonnans dagbog" under:
02. 01. 01. 04

Hovedgruppe:
01. Avisudklip
02. Brandberedskab
03. Butikker
04. Forretninger
05. Film, video, CD
06. Gas, vand og el-forsyning
07. Havne
08. Huse
09. Industri
10. Kirken m.m.
11. Krige
12. Kort
13. Møller
14. Offentlige myndigheder
15. Personer
16. Postkort
17. Røgerier
18. Skoler
19. Stednavne
20. Strandinger
21. Transport
22. Turismen
23. Friluftsliv